Veri Sahibi Başvuru Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak ve ıslak imzalı olarak Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm Anonim Şirketi (212İstanbul Alışveriş Merkezi yönetim ofisi Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı Cd. No:5 Bağcılar-İstanbul) adresine iadeli taahhütlü posta yolu ile veya ilgili formu edipuluslararasigayrimenkul@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve tarafımıza ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde yanıtlayacağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu doğru bir şekilde sonuçlandırabilmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.


  1. Kişisel Veri Sahibinin Kimlik Ve İletişim Bilgileri

  İş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi

  2. Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakkın Seçimine İlişkin BilgilerLütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz

  3. Talep Hakkında AçıklamaLütfen Kanun kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz

  4. EklerLütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa ekleyiniz

  5. Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi

  6. Başvuru Sahibinin Beyanı

  İşbu başvuru formu, Kurumunuz ile olan ilişkimi tespit ederek ve varsa, Kurumunuz tarafından işlenen kişisel verilerimi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvuruma doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kurumunuz tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Form kapsamında iletmekte olduğum taleplerime ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kurumunuzun, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmediğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt ederim. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk tarafıma aittir.